Voda odpadní

Voda změněná použitím a/nebo odvedená do systému stokových sítí a kanalizačních přípojek. Též voda použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo prostředcích. Po použití má změněnou jakost (složení nebo teplotu). Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo skládek odpadu.

V posledních letech se velmi dbá na to, aby odpadní vody zbavené většiny škodlivin v tzv. čistírnách odpadních vod.

Mohlo by vás zajímat: