Do vyčištěného Podhradského rybníku opět proudí voda

Čištění Podhradského rybníku v Plumlově skončilo. Loni z něj Povodí Moravy odtěžilo téměř 60 tisíc m3 nánosů s živinami pro sinice a následovalo povápnění a promrznutí dna. Od úterý 14. dubna proudí do nádrže opět voda.

Základní informace o revitalizaci Podhradského rybníka

Zahájení akce: červenec 2011

Náklady: 23,3 milionu Kč bez DPH

Plocha rybníka: 14, 5 hektaru

Největší hloubka: 3,2 metru

Odtěženo sedimentů: přes 59.000 m3

Z hloubky: 0,4 – 0,5 metru

PLUMLOV – Čistící zóna pro Plumlovskou přehradu. I tak by se dal nově charakterizovat Podhradský rybník, který se od úterý 14. února začíná napouštět vodou. Loni z něj státní podnik Povodí Moravy odtěžil a vyvezl téměř 60 tisíc m3 nánosů plných živin pro sinice. Poté, co dno rybníku dostalo ještě finální ozdravnou kůru v podobě vápnění a následného promrznutí, má tato vodní plocha šanci na čistou vodu bez sinic.

„Kvalita vody v tomto rybníce bude mít velký vliv na sousední Plumlovskou přehradu. Obě nádrže jsou totiž propojené nádoby. Proto jsem velmi rád, že odborníci potvrdili pozitivní dopady provedených opatření. Abychom je ještě více podpořili, chceme letos vybudovat vedle rybníka sedimentační nádrž a litorální pásmo pro účinnější čištění vody, přitékající do nádrže,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Státní fond životního prostředí projekt v prvním kole již akceptoval. V případě udělení dotace bude akce zahájena ještě v letošním roce. 

O tom, zda nakonec rybník zůstane i v následujících letech bez sinic, rozhodnou sami obyvatelé Plumlova a okolních obcí. Město Plumlov také proto na konci roku zahájilo poslední část výstavby kanalizace za 31,5 milionu korun. Výstavbu kanalizace má v plánu i obec Vícov, stejně jako Žárovice, Soběsuky a Hamry.

"Bude nutné zabránit také nelegálnímu vypouštění splašků, kterého jsme i v průběhu revitalizace a vápnění byli bohužel svědky. Toto ale není prohřešek správce rybníka,“ připomněl biologický dozor projektu Petr Loyka.

Na podzim bylo z vypuštěného rybníka odtěženo téměř 60 tisíc m³ nánosů

Na kvalitu vody má dále vliv i rybí obsádka. Také proto vypracovali odborníci z útvaru rybářství Povodí Moravy nový zarybňovací plán, podřízený prioritě udržet v rybníce čistou vodu. Je zde patrná snaha snížit početnost takzvané bílé ryby, která se do rybníka dostává z povodí.

„Rybářské obhospodařování bude spočívat v extenzivním hospodaření v dvouhorkovém (dvouletém) cyklu. Vzhledem k tomu a charakteru obsádky už nepočítáme s pokračováním poplatkového sportovního rybolovu, který zde probíhal v předchozích letech,“ vysvětlil vedoucí útvaru rybářství Ivo Krechler.

Rybník bude také atraktivním místem pro koupání, protože na jeho levém břehu vznikla i rekreační lokalita, takzvaná koupací zóna. Jde o částečné oddělení zálivu u přilehlé pláže autokempu Žralok hrázovým tělesem. To má bránit zanášení zóny sedimentem zejména při povodňových stavech.

Kvalita vody v rybníce ovlivní i jakost v nádrži Plumlov

„Ke zvelebení lokality pláže a pro příjemný vstup do vody jsme zde navezli vytěžený říční štěrkopísek,“ popsal vedoucí provozu David Čížek. Podle něj byla lokalita navíc vyspádována kvůli výlovům ryb. V rámci „očisty“ Podhradského rybníku investovalo Povodí Moravy také do rekonstrukce výpustného objektu, loviště a kádiště a obnovily se i hlavní a vedlejší odvodňovací příkopy v rybniční zátopě.

Akci navíc předcházelo vyčištění blízkého rybníka Bidelec a souběžná těžba materiálu ze dna plumlovské nádrže. I odtud už jsou nánosy vytěžené. Plumlovská přehrada se začne napouštět na jaře 2013. Tedy až poté, co se opraví hráz tohoto osmdesát let starého vodního díla.

publikováno 13. února 2012, 14:51aktualizováno 14. února 2012, 21:50 štítky: Plumlov, Podhradský rybník, sinice, těžba sedimentů, revitalizace,