Letošní hydrologický rok ukázal význam vodních nádrží

Na poslední říjnový den připadá konec hydrologického roku. Ten letošní se opět nesl v duchu nerovnoměrně rozložených srážek. Oblast Moravy zasáhlo přetrvávající sucho, na jaře ovšem přišly i povodně. Velmi důležitou úlohu v průběhu celého roku hrály vodní nádrže. V době sucha pomáhaly dotovat nedostatek vody, během povodní zachytily velké množství dešťových srážek.

Končící hydrologický rok 2017 se vyznačoval zejména velice nerovnoměrným rozložení srážek v čase a prostoru. „Na jaře jsme se setkali s výraznými srážkovými obdobími, kdy vydatné srážky významně navyšovaly průměry srážek, na Zlínsku a Přerovsku došlo k dosažení povodňových stupňů. Jarní období s nadprůměrnými srážkami vystřídalo období beze srážek a museli jsme činit opatření proti suchu,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák. Sucho doprovázely občasné přívalové deště, které však krajina nedokáže využít. Na řadu přišlo hospodaření s vodou ve vodních nádržích, které v letošním roce sehrály mimořádnou roli.

Vodní nádrže ukázaly svůj význam

Během letních měsíců klesaly průtoky na neovlivněných tocích i pod 5% normálu. V průběhu srpna klesla pod tuto hodnotu například Jevišovka v Jevišovicích, Litava v Brankovicích, Velička ve Strážnici, Brtnice v profilu Brtnice nebo Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo 30 % a Dyjí v Ladné 40 % dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Opatření omezující obecné nakládání s vodami vydaly městské úřady v Třebíči, Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí a Moravském Krumlově.

„Právě v období sucha dokázaly vodní nádrže dlouhodobě pokrývat potřeby obyvatel, zemědělců, průmyslu a vodních toků. Pro nadlepšení průtoků v korytech toků a pro dodávky vody na závlahy a vodárenské využití jsme z nádrží dali od června do srpna o 89 mil. m³ více vody, než do těchto nádrží přiteklo. Využili jsme k tomu zásoby vody zachycené při jarním tání a z přívalových dešťů v průběhu léta,“ zdůrazňuje význam nádrží Gargulák. Pro představu 89 mil. m³ je množství vody, které při průměrné spotřebě 100 litrů na den spotřebuje téměř 2,5 mil. obyvatel za celý rok.

„Bez dotování toků z nádrží by v průběhu léta docházelo ke kyslíkovým deficitům a úhynům vodních živočichů. Nadlepšováním průtoků navíc dochází k naředění vypouštěných, i když předčištěných, odpadních vod, což významně napomáhá zlepšení kvality vody,“ dodává Gargulák.

Dyji významně pomohl Vranov a Nové Mlýny.

V důsledku toho hladina vody ve významných vodních nádržích klesla na historické minimum. Hladina vody ve vodní nádrži Nové Mlýny klesla v průběhu léta až na kótu 168,62 m n.m. Je to více než metr pod úrovní hladiny zásobního prostoru. Vodní nádrž Vranov, která zajišťuje velké množství požadavků na využití vody a účelů, je dokonce téměř o 10 metrů pod hladinou zásobního prostoru. Nádrž celé léto zajišťovala vodárenský odběr pro úpravnu Štítary, pod vodním dílem pak odběr pitné vody pro Znojmo a minimální průtoky v řece Dyji. Od června do konce října VD Vranov dotovalo hladinu v Dyji a pokrylo odběry ve výši, která překročila přítok do nádrže o téměř 37 mil. m³ vody. „Bez soustavy vodních nádrží v povodí Dyje, které poměrně významně dotují řeky v povodí, by situace na Dyji a jejich přítocích byla opravdu špatná a hladina řady toků by klesla pod úroveň, která zabezpečuje vodním živočichům podmínky pro přežití, současně s tím by docházelo také ke zhoršení kvality vody a omezením dodávek surové vody. Nadlepšovat a zajistit dodávky vody však můžeme pouze na tocích, kde máme nádrže s dostatečným zásobním prostorem,“ vysvětluje Gargulák.

Během jarních povodní nádrže transformovaly přítoky

Svoji důležitou roli nádrže sehrály i na jaře během povodní. Na konci dubna se zejména na Zlínsku vyskytly velmi vydatné srážky. Úhrny se pohybovaly až do 60 mm za den. Nejvíce napršelo v Beskydech. V důsledku deště došlo k prudkým vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity (SPA). Druhý SPA byl dosažen na přítoku do vodní nádrže Bystřička, ve Vizovicích, Valašském Meziříčí a na základě manipulací na odtoku z vodní nádrže Horní Bečva a vodní nádrže Bystřička. Povodí Moravy, s.p. upravilo odtoky na nádržích Bystřička, Karolínka, Horní Bečva, Fryšták a Luhačovice. Nádrže v území zasaženém intenzivními srážkami transformovaly povodňové přítoky a předešly možným škodám na majetku v důsledku povodňové vlny. „Na Bystřičce a Fryštáku došlo během povodně k určitému zvýšení odtoků, na nádrži Slušovice byl po celou dobu povodně ponechán minimální odtok z důvodu prudkých nárůstů průtoků na přítocích Dřevnice a tím k odlehčení již zasaženého území povodňovými přítoky. Velmi zjednodušeně lze říci, že díky správně zvoleným manipulacím na nádržích Fryšták a Slušovice nebyl v profilu Dřevnice ve Zlíně dosažen stupeň povodňové aktivity,“ doplňuje Gargulák 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 14. listopadu 2017, 09:28aktualizováno 15. listopadu 2017, 10:25 štítky: Vodní nádrže, sucho, povodně, hydrologický rok, Vranov, Nové Mlýny, Gargulák,