Opravy na Plumlově pokračují, na řadě je koruna hráze a most

Sdružení firem IMOS Brno, a.s. a DIS, spol. s r.o. pokračuje na opravě hráze vodního díla Plumlov. Do konce měsíce února by měly začít práce na koruně hráze a na vlnolamu, počátkem března pak mají stavbaři zahájit bourací práce na konstrukci starého mostu. Z obnaženého dna pak zmizí do plumlovské kompostárny odstraněný bylinný porost. 

PLUMLOV – Stavbaři ze Sdružení Plumlov dále pokračují v opravách hráze vodního díla Plumlov podle stanoveného harmonogramu. Na postupné položení speciální těsnící fólie k návodnímu líci, zasypání nejprve filtrační vrstvou a poté přísypovou vrstvou z lomového kamene, navážou do konce měsíce února práce na koruně hráze a na vlnolamu. „Počátkem března by měly začít i bourací práce na konstrukci starého mostu poblíž vypouštěcí věže,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. 

Zopakoval, že oprava plumlovské hráze za 136 milionů korun je jednou z nejnáročnějších vodohospodářských akcí v ČR. Sdružení firem IMOS Brno, a.s. a DIS, spol. s r.o. už tak má za sebou například zpevnění podloží před návodní zdí 970 štěrkopískovými pilíři. Vybraná dodavatelská firma také využila lednového zámrzu, aby v co největší míře odstranila zedna nádrže bylinný porost. „Pracovalo se i přes noc a získanou biomasu opět jako loni zpracuje kompostárna v Plumlově,“ popsal generální ředitel s tím, že minimální zbytky stonků na dně by kvalitu napouštěné vody neměly nijak ohrozit. Po projednání se počítá se i s dalším povápněním obnaženého dna.

Přehrada pak bude po dalších opravách minimálně dalších 50 let sloužit své hlavní funkci, tedy ochraně lidských životů a obydlí při povodních. Hráz po ukončení celé akce dokáže převést až desetitisíciletou kontrolní povodňovou vlnu. Do tendru na stavbu se původně přihlásilo 22 firem, do druhého kola postoupilo pět. Povodí Moravy, s.p. pak muselo čelit neopodstatněným námitkám proti výběrovému řízení, které zahájení stavby prodloužilo. 

Vodohospodáři se spolu s odborníky biology shodli, že případnému napouštění nádrže na Plumlově musí nutně předcházet vybudování účinných srážecích zařízení k eliminaci zdrojů znečištění na všech přítocích. Použitá technologie se již osvědčila na Brněnské přehradě, kde spolu s aerací dokázala zastavit každoroční masivní výskyt sinic. Síran železitý totiž vysráží fosfor jako základní živinu takovým způsobem, že už není pro sinice použitelná. Projekt „Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí vodního díla Plumlov“ asi za 300.000 Kč zpracovává firma Dopravoprojekt.

„Jedná se však jen o zástupné a dočasné opatření před tím, než budou vybudovány kvalitní čistírny odpadních vod na přítocích,“ zdůraznil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Zkušenosti z loňské sezóny na výše položeném Podhradském rybníku podle něj potvrdily, že splašky znečištěná voda by dál tekla do Plumlovské přehrady a zcela by znehodnotila provedené práce za miliony korun. Dalším z opatření správce toku na získání a udržení čistoty vody je i plánované vybudování tzv. litorálních zón, které dokáží částečně odstranit zvýšený přísun živin ve vodě.

Od roku 2011 sedimentů zbavený Podhradský rybník posloužil loni při vypuštěné nádrži Plumlov alespoň k částečnému prodloužení koupací sezóny až do poloviny srpna a to bez použití chemických přípravků. Ještě před prvními mrazy jej však vodohospodáři vypustili kvůli průsakům hráze a jejímu nevyhovujícímu stavu. Problém zřejmě způsobila nestabilní základová konstrukce historické stavby, která v minulosti zůstala součástí hrázního tělesa. Na základě geofyzikálního průzkumu se letos začne se samotnou rekonstrukcí hráze.

Vodohospodáři také od roku 2011 monitorují kvalitu vody v řekách na přítocích do VD Plumlov. Podle výsledků je nejhorší situace v Hloučele, Kleštínku a Roudníku. Mimo tyto dominantní zdroje mají na špatný stav vody vliv také jednotlivá vyústění kanalizací, která výrazně zhoršují kvalitu vodního prostředí a podporují narůstání sinic. Proto bude spolu s Podhradským rybníkem a Plumlovskou přehradou stejným způsobem (srážecí zařízení na přítoku) řešen i rybník Bidelec, druhý související rybník s VD Plumlov. Ten byl v roce 2010 odbahněn a znovu napuštěn, ale i zde byl silný výskyt vodního květu.


Vodní nádrž v Plumlově začalo Povodí Moravy, s.p. vypouštět v září roku 2009. Koncem roku 2010 zahájili stavbaři bagrování dna a loni na podzim začali s rekonstrukcí návodního líce a vypouštěcí věže. I po vybudování všech opatření bude na nádržích v Plumlově jakost vody vždy závislá především na teplotách, velikosti průtoků a kázni znečišťovatelů. „O tom, zda nakonec nádrže zůstanou v následujících letech bez sinic, rozhodnou sami obyvatelé Plumlova a okolních obcí, představitelé Olomouckého kraje i Mikroregionu Plumlovsko,“ uzavřel generální ředitel Radim Světlík.

publikováno 6. února 2013, 17:25 štítky: Plumlov, rekonstrukce, oprava hráze, revitalizace,