Otevřené přehrady přilákaly o víkendu stovky návštěvníků

BRNO 28. března 2011 – Stovky lidí využily o víkendu nabídku státního podniku Povodí Moravy, který u příležitosti Světového dne vody uspořádal na třech vodních dílech ve své správě Den otevřených dveří. Zájemci o netradiční prohlídky mohli nahlédnout do míst, která jinak nejsou na přehradách veřejnosti běžně přístupná, jako jsou štoly, strojovny či vodárenské věže.

Získali i letáky s fotografiemi a se základními údaji o příslušné nádrži. Odborný výklad poskytovali pracovníci podniku na trojici vodních děl (VD) Koryčany, Bystřička a Hubenov. „V příštím roce akci určitě zopakujeme a kvůli velkému zájmu veřejnosti zřejmě rozšíříme možnost návštěv,“ řekla mluvčí Povodí Moravy Veronika Hrdá.

Do útrob VD Koryčany se mohli návštěvníci podívat už počtvrté, tentokrát výjimečně po celý víkend. „Kvůli chybičce v příjmu informací přijeli zájemci o prohlídku i v neděli, ale provedli jsme je také, protože byli zdaleka,“ uvedl hrázný Zdeněk Vavřínek.

Zajímavosti o nádrži, která je v trvalém provozu od roku 1963 a jejím hlavním úkolem je ochrana před povodněmi a zásobování pitnou vodou, si přišlo celkem poslechnout téměř 250 lidí. Vodní plocha v Koryčanech má rozlohu pětatřicet hektarů, je dlouhá téměř dva kilometry a pojme až dva a půl milionu krychlových metrů vody.

Spokojení příchozí si prohlédli vnitřní štoly, vodárenskou věž a poté se nahoře na hrázi, postavené z několika různých materiálů, mohli zeptat na podrobnosti, které je o výstavbě i provozu přehrady zajímaly.

Po třech letech a rozsáhlé rekonstrukci hráze a bezpečnostního přelivu se otevřela možnost prohlídky nejstarší přehrady v povodí Moravy, VD Bystřička. V roce 2012 uplyne 100 let od dokončení její výstavby.

Nádrž byla vybudována především jako protipovodňová ochrana, ale zlepšuje také průtoky v říčce Bystřici a zkvalitňuje tak vodu pro vodárny. Dnes je významná také energeticky a je využívaná i pro rekreaci. Během jednoho dne si v hodinových intervalech prohlédlo 800 lidí zblízka zařízení ve vypouštěcí věži na obtokové štole, strojovnu s malou vodní elektrárnou pod hrází i injekční štolu pod tělesem hráze. Spíše o zajímavostech než o složitých technických údajích informovali zájemce pracovníci vodního díla a provozu Valašské Meziříčí.

V roce 2006 opravil s.p. Povodí Moravy hráz a loni dokončil stavbu zkapacitnění bezpečnostního přelivu. Ten nyní zvládne „zkrotit“ až 10 tisíciletou vodu (300 m3/s), přičemž nádrž dokáže snížit stoletý průtok ze 127m3/s na zhruba 90 m3/s. Součástí stavby je i nový most a nové koryto. Zajímavým testem pro právě dokončený přeliv byly loňské květnové a červnové povodně, kdy přehrada zpomalila průtok 70 m3/s na 22 m3/s . Povodňová vlna měla tehdy nad přehradou objem neuvěřitelných 5,5 milionu metrů krychlových., ale v korytě řeky se tento objem téměř neprojevil.

Poprvé v historii se veřejnosti otevřelo VD Hubenov, které téměř čtyřicet let zásobuje vodou blízkou padesátitisícovou Jihlavu. Tři desítky zájemců mohly vidět unikátní šachtový bezpečnostní přeliv a zavítat do podzemní komunikační štoly. Devatenáct metrů vysoká hráz na Maršovském potoce byla vybudována v letech 1968 až 1972, zadržuje 3,4 milionu krychlových metrů vody a zatopila plochu 55 hektarů. Jihlava odtud odebírá denně přes moderní úpravnu v Hosově 8,5 až 10,5 tisíc kubíků vody. Přehrada ale zůstane i nadále pro veřejnost tabu. Navzdory změnám předpisů, které do značné míry zmírnily režim v pásmech hygienické ochrany a především hranice pásem upravily, nehrozí okolní přírodě bezprostřední devastace člověkem. „Pro rekreační účely tato oblast sloužit ani do budoucna nebude, nadále bude platit zákaz vstupu do této lokality i zákaz koupání v přehradě,“ uzavřela mluvčí Povodí Moravy Veronika Hrdá.

Další informace:

Veronika Hrdá

tisková mluvčí

Povodí Moravy, s.p.

tel.: +420 541 637 319

mob. +420 606 044 895

e-mail: hrda@pmo.cz

publikováno 28. března 2011, 14:15aktualizováno 13. ledna 2012, 17:42 štítky: přehrady, exkurze, prohlídky, veřejnost,