Povodí Moravy požaduje regulaci plavidel na vodních nádržích

BRNO: Nová vyhláška ministerstva dopravy, která vstoupí v platnost 15. dubna 2015, umožní provoz malých plavidel se spalovacím motorem do 10 kW na vodních nádržích Nové Mlýny I, Brno, Vranov a Nové Mlýny III. Právě nastavení podmínek plavby a regulace provozu plavidel na zmíněných nádržích bylo hlavním tématem jednání Povodí Moravy, s.p., Státní plavební správy a dalších zúčastněných.

„Povodí Moravy, s.p. neprodleně vstoupilo do jednání se Státní plavební správou, Ministerstvem dopravy, Dopravním podnikem města Brna a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ , a.s. a snaží se o to, aby byla co nejdříve nastavena jasná pravidla pro lodě, které začnou naše vodní plochy nově využívat,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s.p., Jan Hodovský a dodává: „velice oceňuji konstruktivní a věcný přístup Státní plavební správy v Přerově a dalších zúčastněných stran, protože bude nezbytné na nádržích vymezit řadu omezení a zákazů v zájmu správy nádrže, ochrany vod i přírody.“

Na vodním díle Vranov bude plavba plavidel se spalovacími motory i přes ustanovení nové vyhlášky zakázána. Celá nádrž je ochranným pásmem vodního zdroje, který zásobuje pitnou vodou téměř sto tisíc lidí. To je nutné respektovat.

Pro vodní díla Brno, Nové Mlýny I. a III. nádrž je povolena plavba pro spalovací motory do 10 kW ve výtlačném režimu. Zde však bude plavba souviset i s omezeným množstvím lokalit vhodných pro přístaviště, ale také s překážkami ve vodě v podobě odumřelých stromů.

PM zrealizuje na těchto VN informační cedule, kde bude veřejnost informovat o pravidlech a možnostech plavby na VN.

„Jednání se Státní plavební správou se však netýkají jen malých plavidel. Snahou obou stran je vymezit plavební dráhu pro veřejnou dopravu již pro letošní plavební sezónu, a to zejména na vodním díle Vranov“ uzavírá Hodovský.

Fotografie pro média:

Povodí Moravy požaduje regulaci plavidel na vodních nádržích

stáhnout originál (JPG, 4 MB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 15. dubna 2015, 09:54aktualizováno 15. dubna 2015, 09:54 štítky: plavba, Nové Mlýny, Vranov, Brno,