Povodňování lužních lesů zlepšilo vodní režim v celé oblasti pod Novými Mlýny

V březnu Povodí Moravy, s. p. provedlo manipulaci na vodním díle Nové Mlýny, v rámci které vypustilo z nádrže vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Vodohospodáři tak použili přibližně 13 mil m³ vody ze zásobního prostoru vodního díla Nové Mlýny, díky kterým došlo ke zlepšení vodního režimu nejen v oboře Soutok, ale v celé oblasti pod Novými Mlýny. Celá akce trvala 40 hodin.

Povodí Moravy zahájilo ve čtvrtek 17. 3. tzv. povodňování lužních lesů v oblasti pod novomlýnskými nádržemi. Cílem bylo dostat vodu do lužních lesů, které vlivem změny klimatu strádají nedostatkem vody. Hladiny řek v důsledku absence dešťových srážek i kvůli podprůměrné sněhové pokrývce v průběhu zimy klesaly v březnu na jižní Moravě i pod 20 % průměrných březnových hodnot 

Vodohospodáři zvýšili odtok z VD Nové Mlýny 17. 3. v 8 hodin ráno. Před zvýšením odtoku byl odtok z nádrže 12 m³/s, během povodňování zvýšili odtok až na 100 m³/s. Tato cílená manipulace pro podporu života lužního lesa představovala 13 mil. kubíků vody vypuštěných ze soustavy nádrží. „Před zvýšeným průtokem byly otevřeny všechny nápustné objekty na Dyji – především stavidlo Brána, Podkova a jez Pohansko, kterými natéká voda do lužních lesů nad soutokem Dyje s Moravou. Během vypouštění jsme velmi pozorně monitorovali celý úsek Dyje včetně nápustných objektů,“ popisuje proces povodňování lužních lesů generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Zvýšené průtoky v Dyji také pomohly zvýšit hladinu v slepých ramenech podél celé Dyje v úseku od Nových Mlýnů po soutok s Dyjí. Tím došlo ke zlepšení environmentálních podmínek v těchto lokalitách dlouhodobě zasažených suchem. „Povodňování lužních lesů má obrovský přínos pro tuto suchem sužovanou oblast a momentálně je nejlepším dosažitelným způsobem, jak odvrátit odumírání lesů na Soutoku. Z dlouhodobějšího hlediska je velmi dobrou zprávou to, že se podaří v příštích letech díky projektům Povodí Moravy a Lesů ČR několikanásobně zvýšit množství vody, kterou je možné lužním lesům na Soutoku poskytnout. Ze zvýšených průtoků v Dyji profitují i další lokality, jejichž vývoj byl v minulosti rovněž povodněmi formován, zhodnotil akci ředitel jihomoravského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Stanislav Koukal.

18. 3. dosáhla hladiny vody v nádrži kóty 169,9 m n. m. V noci z 18. na 19. 3. byl odtok z VD Nové Mlýny snížen a 19. 3 v 1:00 hod. v noci byl již odtok z nádrže 11,3 m³/s. Ihned poté začali vodohospodáři novomlýnské nádrže opět napouštět. Před koncem března dosáhla hladina v dolní nádrži vodního díla Nové Mlýny kóty 170,00 m n. m. a je tak dostatek vody pro sezónní potřeby zemědělců na závlahy. K naplnění nádrže došlo i přes velmi nízké přirozené průtoky v řekách díky systému Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy.

K preventivnímu opatření proti suchu a s ohledem na kritický stav obory a dalších oblastí jižní Moravy přistupuje Povodí Moravy, s. p. na základě žádosti Lesů ČR, s. p., které oboru Soutok spravují. Lužní les spotřebuje při dopadech klimatické změny k přežití více vody, než je roční úhrn srážek na jižní Moravě. „Bez dotace vody do lužních lesů by neměl les při dalším poklesu hladin dostatek vody a v letních měsících bychom museli přihlížet jeho odumírání. Již v současné době je patrné usychání horních pater dubů,“ vysvětlil Miroslav Svoboda ředitel Lesního závodu Židlochovice z Lesů České republiky.

Celkové bilanční využití vody ze soustavy vodních nádrží Nové Mlýny pro environmentální účely je až 80 %. V současnosti Povodí Moravy, s. p. usiluje o obnovení zásobního prostoru na původně kolaudovanou úroveň 170,35 m n. m., které bývá nesprávně popisováno jako navýšení hladiny. Ve skutečnosti bude docházet k obnově přirozeného pohybu hladiny v rozmezí 169,85 m n. m. – 170,35 m n. m. v závislosti na hnízdění ptactva, tedy k pohybu hladiny oběma směry. „Právě takto akumulovaný objem vody z jarního tání, či zvýšených průtoků by se dal pravidelně a nikoliv mimořádně jako nyní využívat k posilování vodního režimu pod Novými Mlýny či k zavlažování suchem postihovaných zemědělských ploch na jižní Moravě. Již v současné době jsme svědky nedostatku vody v krajině a proto je nezbytné s každým litrem vody účelně hospodařit,“ doplňuje Gargulák. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 1. dubna 2022, 08:17 štítky: Nové Mlýny, povodňování,