Práce na čištění luhačovické nádrže končí. povodí moravy jedná o dalším postupu

LUHAČOVICE – V luhačovické nádrži je o 230 tisíc m3 sedimentů méně. Stavební firmy odtěžily téměř všechny nánosy, které stanovila projektová dokumentace vytvořená před zahájením těžby. Až realita vypuštěné nádrže však ukázala, že sedimentů v nádrži zůstává o přibližně 65 tisíc m3 více oproti objemu uvedeném v projektové dokumentaci. Povodí Moravy jedná o dalším postupu.

Stavební firmy, které odtěžují nánosy ze dna luhačovické nádrže, v těchto dnech ukončují svoji práci. Z nádrže vyvezly za pouhých šest měsíců 230 tisíc m3 sedimentů. Podle smlouvy jim zbývá odtěžit ještě necelých pět tisíc mnánosů. Vypuštěná nádrž však odhalila, že sedimentů zbývá ještě vytěžit o 65 tisíc m3 více, než ukázaly průzkumy projektantů.

„V současné době jednáme s Ministerstvem zemědělství o dalším postupu. Rozhodnutí o dalších krocích je také závislé na výsledcích rozboru obsahu sedimentů, které prováděli experti z Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanického ústavu Akademie věd ČR,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s . p. Radim Světlík.

Skutečnost, že bude nutno vytěžit větší objem, než je uvedeno v projektové dokumentaci, nebylo možné zjistit před zahájením těžby. „Před napuštěním přehrady v roce 1930 zřejmě nedošlo k sejmutí drnu – tedy skrývce orničních a podorničních vrstev. Tuto skutečnost nemohla projekční firma zjistit. Nepřesně vypočítané množství bylo ovlivněno faktem, že nebylo provedeno zaměření dna nádrže před napuštěním. Neměli se tak o co opřít. V průběhu desítek let také došlo vlivem působení vody k rozvolnění eluviálních částic hornin,“ vysvětlil ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek.

Ten také zdůrazňuje, že čištění luhačovické nádrže jde velmi rychle. „Tato akce je oproti běžnému postupu při odstraňování sedimentů z obdobných vodních děl zkrácena o jeden rok,“ podotkl Pavel Cenek.

O termínu napouštění přehrady rozhodnou až výsledky jednání s Ministerstvem zemědělství a odborníků z Botanického ústavu.

„Napouštění přehrady je navíc závislé na velikosti přítoku do nádrže. V průběhu napouštění nesmí zůstat koryto pod nádrží suché, nelze tedy zadržet veškerou přitékající vodu. Proto jde o zdlouhavý proces, zvlášť v období nízkých průtoků,“ doplnil Tomáš Kříž z vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy.

Rozhodnutí o termínu napouštění nádrže ovlivňuje také fakt, že okolní obce požadují ukončení stavebních prací v době letních prázdnin.

Důležité termíny

27. 5. 2011 – Konec vyvážení sedimentů výjezdem u hráze

30. 6. 2011 – Dokončení prací na vývozu sedimentů z VD Luhačovice

30. 7. 2011 – Předběžný termín opravy komunikací

[i] Eluvium: nepřemístěná zvětralina plynule přecházející do matečné horniny v podloží.

publikováno 26. května 2011, 16:23aktualizováno 14. ledna 2012, 16:21 štítky: Luhačovice, přehrada, čištění, sedimenty, sinice, cyanobakterie,