Letovice jsou ochráněny před stoletou vodou

V Letovicích na Blanensku právě skončila stavba protipovodňové ochrany na více než dva kilometry dlouhém úseku řeky Svitavy a na části jejího přítoku Křetínce. Záměr zajistit tuto stavbu vznikl po povodni r. 1997, která zde zanechala rozsáhlé škody. Po investicích 46 milionů korun se tak mohou nyní obyvatelé města cítit bezpečněji před případnými až stoletými průtoky v řece.

LETOVICE – Státní podnik Povodí Moravy převzal stavbu protipovodňové ochrany na řece Svitavě v Letovicích. Opatření řeší zvýšení kapacity koryta řeky a také další úpravy toku, spolu s úpravami krátkého úseku Křetínky. Součástí akce bylo především vybudování nových ochranných zídek a terénních úprav, zamezujících rozlití vody do zástavby. Investice si vyžádala náklady 46 milionů korun bez DPH včetně projektové dokumentace.

„V minulosti se hledalo optimální řešení a to jak ze strany Povodí Moravy, tak i města. Cílem je ochránit Letovice až před stoletými průtoky ve Svitavě,“ připomněl technicko-provozní ředitel Povodí Moravy Mojmír Pehal. Náklady akce pokryla z největší části dotace Ministerstva zemědělství. Povodí Moravy se podílelo čtyřmi miliony Kč a zhruba půl milionem Kč přispělo v přípravné fázi město Letovice na výkup pozemků a projektovou dokumentaci.

Záměr Povodí Moravy zajistit protipovodňové opatření v Letovicích vznikl po povodni v r. 1997, která zde zanechala rozsáhlé škody v občanské, průmyslové zástavbě a místní infrastruktuře. Stavbou dotčený úsek je dlouhý téměř 2,3 kilometru a začíná pod soutokem řeky Svitavy s Křetínkou. Konec úpravy je asi 70 metrů pod soutokem Svitavy s Kladrubkou, tedy pod jezem na okraji zástavby Letovic (sportovní areál nad náměstím).

Navýšení opěrných zdí a dvě nová stavidla

Mezi ukončené stavební objekty v Letovicích patřila například v centru města rekonstrukce a navýšení opěrných zdí, které byly ve špatném technickém stavu. Částečnou úpravou prošel také náhon spojující koryto Křetínky se Svitavou, kde byla zřízena dvě nová stavidla. Zhotovitel částečně upravil koryto Svitavy. Urovnáním a rekonstrukcí pak následně prošlo také opevnění koryta Svitavy. Povodí Moravy si bylo vědomo toho, že úpravy provádí v intravilánu města. Velký důraz proto podnik kladl na to, aby stavba nenarušila ráz vodního toku a nezměnila tak ani podobu Letovic.


Základní fakta o stavbě PPO v Letovicích:

Název akce: Svitava, Letovice, zvýšení kapacity koryta

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Ministerstvo zemědělství, Povodí Moravy, město Letovice

Náklady: 46 milionů Kč bez DPH

Délka upravovaného úseku: téměř 2,3 km

Termín dokončení: 30. říjen 2011

publikováno 4. listopadu 2011, 12:23aktualizováno 29. prosince 2011, 14:30 štítky: Letovice, PPO, povodně, protipovodňová opatření, protipovodňové hráze, stoletý průtok,