Obec Dlouhá na Olomoucku už Oslava ohrožovat nebude

OLOMOUC/DLOUHÁ LOUČKA – Obyvatelé obce Dlouhá Loučka na Olomoucku získali ochranu před případnými až stoletými průtoky na řece Oslavě. Její koryto má nyní zvýšenou kapacitu a v místech zástavby je doplňují nové opěrné zdi a hráze. Celková délka provedených úprav přesahuje jeden kilometr a zpětnému vzdutí rozlité vody brání inundační hrázka.

Státní podnik Povodí Moravy dokončil výstavbu hrází na řece Oslavě v katastru obce Dlouhá Loučka na Olomoucku. Protipovodňová ochrana řeší převedení stoletého průtoku 41,4 m3/s přes zastavěnou část. Koryto pod lávkou přitom dokáže převést dvacetiletou vodu 27,4 m3/s, přičemž se při průtoku nad touto hodnotou počítá s rozlivem do levého břehu. Zpětnému vzdutí rozlité vody pak brání inundační hrázka. Koryto řeky má nyní zvýšenou kapacitu a v místech obecní zástavby nové opěrné zdi. Celková délka úprav dosahuje 1055 metrů.

Při povodni v roce 2006 byly registrovány výrazné průsaky a na mnoha místech se voda přelila přes pravobřežní hrázku. „Pravý břeh včetně původní selské hrázky byl zčásti odplaven a zdevastován, voda zaplavila několik nemovitostí na pravém břehu a také blízkou komunikaci,“ vysvětlil důvod stavebních úprav ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Nová pravobřežní hráz má tři metry širokou korunu a sklon svahů 1:2. Vznikla na místě odtěžené dosavadní hráze a byla navrstvena na zhutněné podloží.

Celá akce zahrnovala čtyři stavební objekty.

publikováno 18. srpna 2011, 10:44aktualizováno 30. prosince 2011, 13:40 štítky: Olomouc, Oslava, protipovodňová hráz, PPO, povodně,