Plavební komora ve Spytihněvi dostane nová vrata

Generální oprava plavební komory ve Spytihněvi probíhá úspěšně. V současnosti se stavba připravuje na osazení vrat. Práce budou dokončeny v dubnu tak, aby 1. května mohla bez omezení začít hlavní plavební sezóna na Baťově kanálu.

V říjnu zahájilo Povodí Moravy komplexní opravu takřka 90 let staré plavební komory ve Spytihněvi. Správce Baťova kanálu měl na dokončení rozsáhlých stavebních prací pouhých sedm měsíců. Na konci dubna musí komora projít provozními zkouškami tak, aby byla od 1. května v plném provozu. Práce probíhají úspěšně a začátkem dubna proběhne instalace nových vrat. Akce spočívá v komplexní opravě všech částí plavební komory a zahrnuje výměnu vrat, elektroinstalací a ovládacích konstrukcí, včetně stavebních konstrukcí. Plavební komora získá nové úvazní prvky, signalizační i plavební značení.

Plavební komora prošla nejdříve důkladným očištěním od nánosů a naplavenin. Proběhla demontáž vrat, dosedacích prahů, oděrných trámců a všech úvazných prvků. Po odbourání poškozených konstrukcí začala betonáž nových v původních parametrech. „Aktuálně připravujeme osazení novými nerezovými vraty. Ty dodává specializovaná firma v Kotvrdovicích. Instalace vrat proběhne na začátku dubna. Následovat budou rozvody elektroinstalací, abychom mohli napojit pohybovací mechanismy a ovládací prvky,“ popisuje stavební práce generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Oprava plavební komory ve Spytihněvi je součástí komplexních oprav všech plavebních komor, které Povodí Moravy na Baťově kanálu plánuje. S ohledem na technickou náročnost oprav a zachování plného provozu hlavní plavební sezóny budou práce probíhat postupně. Jako první se „nového kabátu“ dočká plavební komora ve Spytihněvi, následovat bude generální oprava plavební komory ve Veselí nad Moravou. „Do zahájení hlavní sezóny nám zbývají necelé dva měsíce a vše běží podle plánu. Baťův kanál odemykáme 1. května , kdy už bude plavební komora ve Spytihněvi v provozu. Opravy plavební komory ve Veselí nad Moravou zahájíme až v říjnu opět tak, aby nedocházelo k omezení plavby na vodní cestě,“ říká Gargulák.

Opravy plavebních komor ve Spytihněvi a Veselí nad Moravou si vyžádají finanční náklady ve výši 47 mil. korun. Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Povodí Moravy jako správce Baťova kanálu v posledních letech výrazně investuje do bezpečnosti, komfortu a plynulosti plavby na Baťově kanálu. Oprava téměř devadesát let starých plavebních komor patří aktuálně mezi nejvýznamnější projekty, které na vodní cestě v jeho moderní historii proběhnou. V letošním roce Povodí Moravy dokončilo modernizaci rejd jedenácti plavebních komor spojenou s výstavbou nových čekacích stání za 61 mil. korun. Modernizace výrazně přispěla k bezpečnosti provozu na vodní cestě.

V rámci Baťova kanálu je v provozu celkem 13 plavebních komor, jejichž provoz zajišťuje Povodí Moravy. Povodí Moravy je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona, provádí Povodí Moravy, závod Střední Morava v Uherském Hradišti v rámci svých povinností práce na vodní cestě, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty. Jednou z hlavních činností na vodní cestě je udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu. Jedná se především o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy, odstraňování překážek z plavební dráhy, opravu břehového opevnění a značení vodní cesty plavebními znaky.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 13. března 2024, 09:27aktualizováno 17. dubna 2024, 13:28 štítky: Baťův kanál,