Komoru ve Spytihněvi osadili třítunovými vraty s pomocí velkého jeřábu

Plavební komora ve Spytihněvi má nová vrata. Komora v současnosti prochází generální opravou. Práce budou dokončeny v dubnu tak, aby 1. května mohla bez omezení začít hlavní plavební sezóna na Baťově kanálu.

Technicky náročné práce probíhaly na plavební komoře ve Spytihněvi. Povodí Moravy osazovalo horní zhlaví plavební komory zcela novými vraty. Vzpěrná vrata váží 2,7 tuny, jsou 3,2 metru široká a 4 metry vysoká. Samotnou instalaci prováděla specializovaná firma s pomocí velkého jeřábu. „Vrata plavební komory byla instalována na speciální čepy, které zajistí jejich plynulý pohyb. Šlo o velice náročnou operaci a milimetrovou práci, což je při parametrech vzpěrných vrat poměrně náročné. Osazení obou křídel proto zabralo prakticky celý den,“ popisuje ředitel Závodu Střední Morava Pavel Cenek z Povodí Moravy, který má správu Baťova kanálu na starost. 

Po osazení vrat následovalo napojení na připravené ovládací mechanismy a zprovoznění vrat. V průběhu tohoto týdne proběhne ještě osazení vrat v dolní části plavební komory. „Do začátku hlavní plavební sezóny zbývají tři týdny. V následujících dvou týdnech odtěžíme provizorní zemní hráz v horní rejdě, dokončíme betonování dolního zhlaví, komoru osadíme ovládacími prvky, signalizačním a plavebním značením a provedeme provozní zkoušky. Všechno běží podle plánu,“ říká Cenek.

Komplexní opravu takřka 90 let staré plavební komory ve Spytihněvi zahájilo Povodí Moravy v říjnu 2023. Správce Baťova kanálu měl na dokončení rozsáhlých stavebních prací pouhých sedm měsíců. Akce spočívá v komplexní opravě všech částí plavební komory a zahrnuje výměnu vrat, elektroinstalací a ovládacích konstrukcí, včetně stavebních konstrukcí. Plavební komora získá nové úvazní prvky, signalizační i plavební značení.

Oprava plavební komory ve Spytihněvi je součástí komplexních oprav všech plavebních komor, které Povodí Moravy na Baťově kanálu plánuje. S ohledem na technickou náročnost oprav a zachování plného provozu hlavní plavební sezóny budou práce probíhat postupně. Jako první se „nového kabátu“ dočká plavební komora ve Spytihněvi, následovat bude generální oprava plavební komory ve Veselí nad Moravou, kterou Povodí Moravy zahájí v říjnu 2024 opět tak, aby nedocházelo k omezení plavby na vodní cestě.

Opravy plavebních komor ve Spytihněvi a Veselí nad Moravou si vyžádají finanční náklady ve výši 48 mil. korun. Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Povodí Moravy jako správce Baťova kanálu v posledních letech výrazně investuje do bezpečnosti, komfortu a plynulosti plavby na Baťově kanálu. Oprava téměř devadesát let starých plavebních komor patří aktuálně mezi nejvýznamnější projekty, které na vodní cestě v jeho moderní historii proběhnou. V letošním roce Povodí Moravy dokončí modernizaci rejd jedenácti plavebních komor spojenou s výstavbou nových čekacích stání za 61 mil. korun. Modernizace výrazně přispěla k bezpečnosti provozu na vodní cestě.

V rámci Baťova kanálu je v provozu celkem 13 plavebních komor, jejichž provoz zajišťuje Povodí Moravy. Povodí Moravy je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona, provádí Povodí Moravy, závod Střední Morava v Uherském Hradišti v rámci svých povinností práce na vodní cestě, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty. Jednou z hlavních činností na vodní cestě je udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu. Jedná se především o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy, odstraňování překážek z plavební dráhy, opravu břehového opevnění a značení vodní cesty plavebními znaky.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 9. dubna 2024, 12:40aktualizováno 17. dubna 2024, 13:27 štítky: Baťův kanál, spytihněv,