Od vrat až po plavební značení – Povodí Moravy opraví plavební komory ve Spytihněvi a Veselí nad Moravou

Povodí Moravy provede generální opravu plavebních komor ve Spytihněvi a Veselí nad Moravou. Práce budou rozděleny do dvou let tak, aby od začátku května do konce září mohla probíhat plavba bez omezení. Do konce dubna 2024 projde kompletní opravou plavební komora ve Spytihněvi. Opravu plavební komory ve Veselí nad Moravou zahájí vodohospodáři v příštím roce v říjnu. Práce vyjdou celkem na 47 mil. korun.

Plavební komory na Baťově kanálu v následujících letech projdou komplexní opravou. S ohledem na technickou náročnost oprav a zachování plného provozu hlavní plavební sezóny budou práce probíhat postupně. Jako první se „nového kabátu“ dočkají plavební komory ve Spytihněvi a Veselí nad Moravou. Komory byly postaveny ve 30. letech minulého století a v průběhu svého fungování procházely pouze dílčími opravami.

Práce na plavební komoře Spytihněv zahájilo Povodí Moravy počátkem října. Správce Baťova kanálu má na práce čas pouze do konce dubna tak, aby 1. května mohla hlavní plavební sezóna bez omezení odstartovat. V příštím roce na podzim pak vodohospodáři zahájí opravu plavební komory ve Veselí nad Moravou. Všechny práce jsou naplánovány tak, aby opravy nezasáhly do hlavní plavební sezóny. „V posledních letech Povodí Moravy jako správce Baťova kanálu výrazně investuje do bezpečnosti, komfortu a plynulosti plavby na Baťově kanálu. Oprava téměř devadesát let starých plavebních komor patří aktuálně mezi nejvýznamnější projekty, které na vodní cestě v jeho moderní historii proběhnou,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Práce budou spočívat v komplexní opravě všech částí plavebních komor. Proběhne výměna vrat plavebních komor, elektroinstalací a ovládacích konstrukcí, komory získají nové úvazní prvky, signalizační i plavební značení. „Předejdeme tím možným poruchám na zařízení plavebních komor, kvůli kterým by musela být omezována či dokonce zastavována plavba. Opravené plavební komory a nová vyčkávací stání před plavebními komorami, které jsme nově postavili na většině plavebních komor, splňují všechny nároky a požadavky na bezpečný a plynulý provoz na takto vysoce navštěvované vodní cestě,“ říká Gargulák.

Opravy plavebních komor ve Spytihněvi a Veselí nad Moravou si vyžádají finanční náklady ve výši 47 mil. korun. Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

V rámci Baťova kanálu je v provozu celkem 13 plavebních komor, jejichž provoz zajišťuje Povodí Moravy. Povodí Moravy je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona, provádí Povodí Moravy, závod Střední Morava v Uherském Hradišti v rámci svých povinností práce na vodní cestě, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty. Jednou z hlavních činností na vodní cestě je udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu. Jedná se především o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy, odstraňování překážek z plavební dráhy, opravu břehového opevnění a značení vodní cesty plavebními znaky.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 16. října 2023, 14:06 štítky: Baťův kanál, plavební komory,