Výstava Prygl story je nyní umístěna na Magistrátu města Brna

Putovní výstava o Brněnské přehradě s příznačným názvem Prygl story je od pátku 3.ledna k vidění v prostorách Magistrátu města Brna na Kounicově ulici. Expozice zde bude umístěna po dobu prvních dvou měsíců nového roku a svým tematickým zaměřením přispěje k prohloubení všeobecných znalostí veřejnosti o historii a významu vodního díla Brno.

BRNO – Magistrát města Brna se sídlem na brněnské Kounicově ulici se od 3. ledna 2014 stal dalším místem, kde je široké veřejnosti představena výstava Prygl story / Příběh Brněnské přehrady. Tato svým obsahem specificky zaměřená výstava, jejímž kurátorem je státní podnik Povodí Moravy, přibližuje historii i současnost vodního díla Brno. Činí tak způsobem, který spojuje klasické podání naučné expozice s netradičním pojetím výkladu formou komiksů od kreslíře Jana Duchoně. Nedílnou součástí výstavy jsou také dobové fotografie z výstavby vodního díla.

Návštěvníci magistrátu se díky výstavě poutavým způsobem dozví mimo jiné o záchraně přehrady před plánovaným zničením za druhé světové války nebo o způsobu, jak se čistí Brněnská přehrada od sinic. Součástí expozice je také velká kreslená mapa povodí Moravy s erbovními znaky vybraných měst a lokalizací vodních nádrží ve správě Povodí Moravy, s.p

Externí součástí výstavy je pak funkční model hráze vodního díla Brno. Ten je momentálně dlouhodobě umístěn v přízemním podlaží brněnského Technického muzea v Králově Poli. Model vyrobili odborníci z Laboratoře vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb VUT v Brně.

Výstava je svým charakterem koncipována jako výstava putovní. Během doby své existence již hostovala v prostorách gymnázia v Brně-Bystrci a na základních školách Heyrovského, Vejrostova a Laštůvkova. Mimo vzdělávací instituce nalezla své uplatnění také na Krajském úřadu jihomoravského kraje v Brně, na hradě Veveří, v Technickém muzeu Brno, na radnici městské části Brno-Bystrc, v tamním Společenském centru nebo OREA Wellness Hotelu Santon. Posledním místem, kde byla výstava koncem roku 2013 umístěna, byla Základní škola, Praktická škola a Dětský domov v Brně na Vídeňské ulici. 

publikováno 3. ledna 2014, 06:00aktualizováno 3. ledna 2014, 06:58 štítky: Prygl story, výstava, čištění Brněnské přehrady,