Vodní hospodářství

Soubor činností, spojených s ochranou povrchových a podzemních vod, ochranou, rozvojem a užíváním vodních zdrojů, ochranou a zlepšováním odtokových poměrů a ochranou před škodlivými účinky vod a s užíváním vody.

Mohlo by vás zajímat: