Vodohospodářská bilance 2020

Vodohospodářská bilance povrchových vod hodnotící minulý kalendářní rok 2020 v povodí Moravy je zpracována samostatně pro dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu a pro dílčí povodí Dyje. Na následujících odkazech naleznete textovou i výsledkovou část včetně grafů.

Vodohospodářská bilance 2020 – textová část

Vodohospodářská bilance 2020 – výsledková část

publikováno 25. října 2021, 10:24aktualizováno 25. října 2021, 10:42 štítky: vodohospodářská bilance, VHB, vodohospodářská bilance 2020,