Vodohospodářská bilance – 2022

Vodohospodářská bilance povrchových vod hodnotící minulý kalendářní rok 2022 v povodí Moravy je zpracována samostatně pro dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu a pro dílčí povodí Dyje. Na následujících odkazech naleznete textovou i výsledkovou část včetně grafů.

Vodohospodářská bilance 2022 – textová část

Vodohospodářská bilance 2022 – výsledková část

 

publikováno 23. října 2023, 13:02 štítky: vodohospodářská bilance, vodohospodářská bilance 2022,