Vodohospodářská bilance 2021

Vodohospodářská bilance povrchových vod hodnotící minulý kalendářní rok 2021 v povodí Moravy je zpracována samostatně pro dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu a pro dílčí povodí Dyje. Na následujících odkazech naleznete textovou i výsledkovou část včetně grafů.

Vodohospodářská bilance 2021 – textová část

Vodohospodářská bilance 2021 – výsledková část

 

publikováno 20. října 2022, 13:24aktualizováno 20. října 2022, 13:26 štítky: vodohospodářská bilance,