Dopady klimatické změny na vodohospodářskou soustavu (2008)

Studie posouzení dopadů klimatické změny na vodohospodářskou soustavu v povodí Moravy v roce 2008.

Studie obsahuje vodohospodářskou bilanci v povodí Moravy řešenou na průtocích ve vodních tocích dotčených předpokládanými klimatickými změnami pro období 2071-2097 podle zvoleného scénáře předpokládaného vývoje klimatických změn.

Vliv klimatické změny na vodohospodářskou bilanci – mapa oblasti povodí Moravy

Vliv klimatické změny na vodohospodářskou bilanci – mapa oblasti povodí Dyje

Vodohospodářská bilance současného stavu – mapa oblasti povodí Moravy

Vodohospodářská bilance současného stavu – mapa oblasti povodí Dyje

publikováno 4. ledna 2012, 15:36aktualizováno 17. října 2019, 12:03 štítky: klimatická změna, plánování v oblasti vod, vodohospodářská bilance, studie, prognóza,