Oprava jezu v Bolelouci proběhne kvůli suchu za provizorním hrazením

Dlouhotrvající sucho komplikuje vodohospodářům údržbu i opravy vodních děl. Zatímco odložení pravidelné údržby nepředstavuje zásadní problém, v případě naplánovaných oprav vodního díla je situace komplikovanější. Složitou situaci řeší vodohospodáři na jezu v Bolelouci. Díky provizornímu zahrazení jezu vodohospodáři provedou nezbytné opravy i údržbu, aniž by museli jezovou zdrž vypustit. Předejdou tak možným úhynům ryb.

Dlouho plánované vypuštění jezové zdrže (tzv. srážka) se mělo na jezu v Bolelouci uskutečnit od 10. do 24. září 2018. Srážka spojená s údržbou je plánovaná na tomto jezu pravidelně v září. V loňském roce se však neuskutečnila kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci, která by mohla ohrozit především vodní faunu. Škodám chce Povodí Moravy, s. p. zamezit i v letošním roce, kdy je hydrologická situace ještě horší. Správce toků proto v současnosti jez zahrazuje tak, aby mohla alespoň část prací proběhnout i při napuštěné jezové zdrži. Zbylé práce a údržbu hradícího zařízení posune do pozdějšího období.

Jezová zdrž na řece Moravě v Bolelouci zadržuje vodu v Mlýnském náhonu v délce asi 25 km. Opětovné napuštění náhonu při takto nízkých průtocích v období výrazného sucha by mohlo trvat i více než dva týdny. Dlouhodobě nízké průtoky v kombinaci s vypuštěnou jezovou zdrží by tak mohly vést k úhynu vodních živočichů i zhoršení ekologické funkce toku a především tomu chce povodí Moravy, s. p. zabránit.

Údržbové práce a oprava jezu potrvá přibližně do konce listopadu.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 6. září 2018, 16:18 štítky: sucho, srážka jezu,