Archiv všech článků:

květen 2023:

ilustrace

Povodí Moravy zahájilo práce na obnově vodní nádrže Gramanec

Povodí Moravy zahájilo opravy vodní nádrže Gramanec na Uherskohradišťsku. Práce povedou k obnovení všech funkcí nádrže včetně...

24. 5. 2023
ilustrace

Úprava řeky Bečvy u Ústí v reportáži České televize

Povodí Moravy, s. p. obnovilo původní koryto řeky Bečvy a vytvořilo tůň u obce Ústí. Vodohospodáři vytvořili na řece Bečvě nad...

18. 5. 2023
ilustrace

Srážky ustávají, hladiny řek začaly klesat

Během noci ze úterý na středu se na území povodí Moravy vyskytovaly vydatné srážky s úhrny do 70 mm/24 hod. Největší denní...

17. 5. 2023
ilustrace

Vyhodnocení XVIII. ročníku soutěže VODA ŠTĚTCEM A BÁSNÍ

Když byl v roce 2005 vyhlášen první ročník výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní, asi nikdo z nás netušil, že se...

15. 5. 2023
ilustrace

Průtoky v řekách se pohybují v širokém rozmezí 20 až 130 %...

Pokles průtoků a na řadě míst podnormální vodnosti, tak vypadá situace v celém povodí Moravy v první polovině května. Průtoky...

11. 5. 2023
ilustrace

Povodí Moravy u Ústí obnovilo původní koryto Bečvy...

Povodí Moravy dokončilo stavební práce na revitalizaci řeky Bečvy u obce Ústí, v rámci kterých došlo k obnovení původního koryta...

4. 5. 2023

duben 2023:

ilustrace

Plavební komory na Baťově kanálu zahájily provoz o tři dny...

Povodí Moravy v pátek zahájilo provoz plavebních komor na Baťově kanálu. Slavnostní odemykání vodní cesty proběhne tradičně...

28. 4. 2023
ilustrace

Povodí Moravy odklízí z vodní nádrže Brno stovky tun spláví

Povodňové průtoky vnesly do vodní nádrže Brno velké množství spláví. Materiál, jehož množství se pohybuje ve stovkách tun,...

20. 4. 2023
ilustrace

Povodňová situace 15. 4. 2023

Z pátku na sobotu dochází k postupnému ustávání srážek. Nejvyšší srážky za posledních šest hodin (situace v 8:00) spadly...

15. 4. 2023
ilustrace

Povodňová situace 14. 4. 2023

Oblast povodí Moravy od pátečního rána zasáhl vytrvalý déšť. Srážkové úhrny na většině území povodí Dyje překročily 30 mm za...

14. 4. 2023
ilustrace

Povodí Moravy připravuje Baťův kanál na zahájení hlavní...

Povodí Moravy dokončuje přípravy Baťova kanálu na zahájení hlavní plavební sezóny. Opravy břehového opevnění mezi jezem...

13. 4. 2023
ilustrace

Rekonstrukce záchytné nádrže v Koryčanech zvýší úroveň...

Povodí Moravy provádí rekonstrukci záchytné nádrže na přítoku do vodárenské nádrže Koryčany. Práce přispějí ke zlepšení kvality...

5. 4. 2023
ilustrace

Zpravodaj o vodě 1/2023 

Vážené čtenářky a čtenáři,v březnu si připomínáme Světový den vody, jehož letošním tématem bylo „urychlení změn“. Změna klimatu...

3. 4. 2023

březen 2023:

ilustrace

Protipovodňová ochrana Olomouce získala ocenění...

Protipovodňová opatření města Olomouce (II. B etapa) se stala Vodohospodářskou stavbou za rok 2022. Ocenění převzal generální...

22. 3. 2023
ilustrace

Světový den vody vyzývá společnost k rychlejší změně...

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody. Mottem letošního Světového dne vody je „Accelerating change“, které můžeme...

22. 3. 2023
ilustrace

Den otevřených dveří na nádržích Brno, Bystřička, Koryčany,...

U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Moravy, s. p. den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Slušovice,...

17. 3. 2023
ilustrace

Úhyn ryb v jezu Bulharech způsobily znečištěné povrchové...

Biologické centrum Akademie věd ČR prezentovalo možné příčiny vyčerpání kyslíku a následného úhynu ryb v nadjezí jezu Bulhary....

10. 3. 2023

únor 2023:

ilustrace

Lužní lesy na Soutoku zaplaví voda z Nových Mlýnů

Mimořádné zaplavování lužních lesů v oblasti Soutoku zahájí ve středu 1. března dopoledne Povodí Moravy s Lesy České republiky....

28. 2. 2023
ilustrace

Salmův jez v Blansku je nově opravený

Povodí Moravy, s.p. dokončilo opravu Salmova jezu na řece Svitavě v Blansku. Během půlročních prací byly opraveny betonové části...

21. 2. 2023
ilustrace

Povodí Moravy zahájilo předprojektovou přípravu vodního...

Povodí Moravy pokračuje v přípravě protipovodňové ochrany Pobečví. V současnosti zahajuje průzkumné a projekční práce na vodním...

9. 2. 2023
ilustrace

Vstup na zamrzlé hladiny vodních nádrží není bezpečný

Během posledních dnů docházelo vlivem nízkých teplot k částečným zámrzům hladin na některých nádržích a jezových zdržích....

6. 2. 2023
ilustrace

Sedmnáctý ročník fotografické soutěže

Pravidla XVII. ročníku fotografické soutěže Pořadatel soutěže: Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno Téma...

1. 2. 2023
ilustrace

Vyhodnocení XVI. ročníku fotografické soutěže

V únoru 2022 vyhlásil státní podnik Povodí Moravy již šestnáctý ročník fotografické soutěže, tentokrát na téma „Prameny...

1. 2. 2023
ilustrace

Návrh aktualizace záplavového území a aktivní zóny toku...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické rozhodování...

1. 2. 2023

leden 2023:

ilustrace

Povodí Moravy pokračuje v opravách Baťova kanálu mezi...

Povodí Moravy v letošním roce provádí opravy opevnění dalšího úseku Baťova kanálu. Správce Baťova kanálu letos pokračuje...

27. 1. 2023
ilustrace

Video: Přírodě blízká protipovodňová opatření Herálec

Velice zajímavou stavbu protipovodňových opatření provádí Povodí Moravy v Herálci, kterým protéká řeka Svratka. Jedna část stavby...

26. 1. 2023
ilustrace

Povodí Moravy těží sedimenty na konci vzdutí brněnské...

Brněnská přehrada má na zimu sníženou vodní hladinu na zimní úroveň. Snížené hladiny využilo Povodí Moravy k těžbě sedimentů...

19. 1. 2023
ilustrace

Povodí Moravy staví v Herálci přírodě blízká protipovodňová...

Obec Herálec se brzy dočká lepší ochrany před povodněmi. Povodí Moravy v obci staví protipovodňová opatření, v rámci kterých...

11. 1. 2023

prosinec 2022:

ilustrace

PF 2023

20. 12. 2022
ilustrace

Vstup na zamrzlé hladiny vodních nádrží není bezpečný

Během posledních dnů docházelo vlivem nízkých teplot k částečným zámrzům hladin na některých nádržích a jezových zdržích....

19. 12. 2022